mandag, 29 februar 2016 12:00

Ringeriksbanen står ferdig om 8 år

Skrevet av

Den 29. februar kom forarbeidene for Norsk Transportplan. Og her har endelig Ringeriksbanen kommet på skinner for alvor. Nå er det bare tiden og veien.


Ringeriksbanen lå inne i NTP 2014-2023 med oppstart av planlegging i siste del av planperioden. Samferdselsdepartementet ba i brev av 20.12.13 om at Ringeriksbanen innlemmes i InterCity-satsingen.Regjeringen tok stilling til anbefalingen gjennom Statsbudsjettet for 2015.

I forarbeidene til NTP heter det bl.a. at "Ringeriksbanen er en ny jernbaneforbindelse mellom dagens stasjoner i Hønefoss og Sandvika. Banestrekningen er 40 km lang og ny trasé vil ha en tunellandel på 2/3. Banen krysser Kroksund og får stasjon på Sundvollen. I tillegg til stasjon for InterCity-togene på en oppgradert Hønefoss stasjon, bygges det en helt ny stasjon for fjerntog til og fra Bergen på Tolpinrud.

Ringeriksbanen og E16 på strekningen Skaret-Hønefoss gjennomføres som et felles prosjekt mellom Jernbaneverket og Statens veivesen, der Jernbaneverket har prosjektansvaret. Planavklaring vil skje gjennom statlig reguleringsplan. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning forventes fastsatt høsten 2016.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa