onsdag, 29 juni 2022 07:37

7 av 10 vil ha strengere regler for vannscootere

Skrevet av
STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven

Mange nordmenn ønsker strengere regler for fritidsferdsel på sjøen. – Det kommende høyhastighetsbeviset over 50 knop er ikke nok, mener Norsk Friluftsliv.

Frisk sjøluft, bølger og sol frister mange ut nå i sommermånedene. Men med et trafikkbilde på sjøen preget av stadig flere raske fritidsfartøy, mener mange dagens regelverk ikke er strengt nok.

En undersøkelse gjort av Ipsos for Norsk Friluftsliv viser at hele 7 av 10 nordmenn mener det bør innføres strengere regler for vannscootere, slik som fartsgrenser eller begrenset ferdsel i verneområder.Flere enn 6 av 10 ønsker seg det samme for fritidsbåter.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, er ikke overrasket over tallene. Også hun mener regelverket bør bli strengere.

– Trafikkbildet er blitt betydelig endret bare på noen få tiår. Med stadig flere fritidsfartøyer med høy fart, er det stille og rolige sjølivet kommet under press. Alle skal kunne føle seg trygge på sjøen, og slik er det dessverre ikke i dag, sier Lier.

Hun viser til en undersøkelse fra i fjor sommer, som viste at hver tredje nordmann irriterer seg over motorbåter og vannscootere i høy fart.

Fra 1. juni 2023 innføres et krav om høyhastighetsbevis for å kunne kjøre fritidsbåter og vannscootere som kan gå i 50 knop eller mer.

Norsk Friluftsliv mener en styrking av regelverket er positivt, men at grensen er satt så høyt at det får lite å si for den reelle tryggheten til folk som ferdes på sjøen.

– Med denne lovendringen kan det kanskje se ut som at regjeringen virkelig styrker regelverket. Men når begrensningen først inntreffer for båter som er oppe i svimlende 90 kilometer i timen, vil det i praksis ha lite å si, sier Lier.

Norsk Friluftsliv mener grensen for høyhastighetsbevis bør settes ved 30 knop. Det mener også en rekke faginstanser, understreker Lier.

– Politidirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet er blant de som har påpekt at knopsgrensen bør settes til en lavere hastighet. Hvorfor regjeringen ikke lytter til egne fagmyndigheter, er for oss uforståelig.

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa