torsdag, 23 juni 2022 09:37

Nå skal det endelig graves

Skrevet av
På grunn av stahet i forbindelse med trasévalg for kloakken, har Braathen Eiendom AS blitt fratatt retten til å gjøre arbeidene. På grunn av stahet i forbindelse med trasévalg for kloakken, har Braathen Eiendom AS blitt fratatt retten til å gjøre arbeidene. Arkivfoto: Frank Tverran

Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune har gitt tillatelse til utbedring av stikkledning i Fossveien. Dette vedtaket er påklaget av Braathen eiendom AS.


Klagen har vært til behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 13.06.2022. Klagen fra Braathen eiendom AS ble ikke tatt til følge, og kommunen har opprettholdt sitt vedtak. Saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Braathen eiendom sin anmodning om utsatt iverksetting er ikke tatt til følge. Man setter derfor i gang arbeidene uten å vente på klageavgjørelsen hos Statsforvalteren.

Kommunen, som tiltakshaver, planlegger å starte opp med arbeidene i september.

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa