tirsdag, 21 juni 2022 14:18

Ny millionkontrakt - produseres på Eggemoen

Skrevet av
Black Hornet. Black Hornet. Foto: Lars Gjemble, FD

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med selskapet Teledyne FLIR verdt inntil 475 millioner kroner for leveranser av nanodroner av typen Black Hornet 3. – Gjennom dette styrker vi forsvarsevnen og vi støtter opp under norsk forsvarsindustri som her virkelig leverer i verdensklasse. Dette er derfor en viktig avtale for regjeringen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Flir Unmanned Aerial System har totalt over 158 dyktige medarbeidere innen utvikling, salg, produksjon og service. Hovedkontoret med ledelse, utvikling og salg ligger på Hvalstad i Asker. Avdelingen på Eggemoen ble etablert i 2014 og har i dag 76 dyktige medarbeidere som jobber innen produksjon og service. På grunn av økt etterspørsel etter selskapets produkter har Flir Unmanned Aerial Systems doblet sin produksjonskapasitet på Eggemoen i 2019.

Dronen Black Hornet 3 veier ca 32 gram og brukes av mer enn 30 nasjoner.

Det første avropet på kontrakten er på 96 millioner kroner, og leveransene vil starte allerede høsten 2022. Forsvarsministeren peker på at kontrakten er et eksempel på verdien av det tette samarbeidet mellom myndigheter, forskningsmiljøer og industri.

– Takket være dette samarbeidet kan vi nå inngå vår hittil største droneavtale for et produkt som er mye bedre og mer avansert enn det vi opprinnelig var med på å utvikle som en følge av den internasjonale suksessen. Kombinasjonen av nasjonalt og internasjonalt samarbeid har gitt oss et mye bedre produkt enn om vi hadde gjort alt alene, sier Gram.

Militære nanodroner er definert som små droner under 50 gram. Black Hornet veier 32 gram. Siden starten i 2007 er over 12 000 Black Hornet-droner i ulike utgaver blitt levert til kunder verden over, med USA som den største kunden. Norge fikk sine første Black Hornet i 2015, og har gjennom flere mindre kontrakter kjøpt inn droner til ulike spesialfunksjoner og til testing. Med denne nye rammekontrakten blir imidlertid Forsvarsmateriell en av de største kundene for den nyeste utgaven av dronene.

– Vår jobb er å utruste Forsvaret, og gjennom denne avtalen skaper vi nå et felles rammeverk for anskaffelse av små, lette droner for alle forsvarsgrenene, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

– Det spesielle med avtalen er at den også åpner for leveranser til andre norske offentlige aktører, og til og med til samarbeidende nasjoner, som da får mulighet til å kjøpe på samme betingelser som Norge, sier Jære.

Avtalen gjelder i første omgang i fire år, men kan deretter forlenges med ett år om gangen i inntil tre år, og har derfor en maksimal varighet på sju år. Jære sier at beslutningen om forlengelse vil avhenge av utviklingen i markedet.

– Per i dag er det bare ett selskap som kan levere droner som møter kravene, men dette er et marked hvor teknologien utvikler seg raskt. Om vi om fire år ser at det er flere aktuelle kandidater, så ønsker vi å ha mulighet til å kunne lyse ut på nytt.

Sist redigert tirsdag, 21 juni 2022 17:08

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa