lørdag, 18 juni 2022 13:53

17. juni 2022 Love Is Love

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
17. juni 2022 Love Is Love Foto: Posten Norge / NTB

Postens nye frimerke har en verdi på kr 25 og er designet av Camilla Kvien Jensen.

Samfunnets forventinger til kjønnsuttrykk og seksualitet har vært gjennom en radikal endring de siste femti årene.

I 2022 er det 50 år siden homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Norge. 21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven.

Avkriminaliseringen ble et gjennomslag for homobevegelsen og for en mer åpen homokamp. Iherdig innsats fra Karen-Christine (Kim) Friele og organisasjonen Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) førte til at en oppnådde en fullstendig legalisering. De siste 50 årene har vi dermed gått fra at homoseksualitet var straffbart, til at likestilling mellom homo- og heterofile blir sett på som en typisk norsk verdi, noe som kjennetegner oss både som samfunn og kultur.

Grenser mellom kjønn

Parallelt med en økende respekt, ved at likekjønnede par inngår i institusjonaliserte parforhold og kan gifte seg i kirken, har også samfunnets holdninger til det som tidligere var tabubelagt seksualitet, endret seg markant.
Grensene mellom kjønn er også myket opp, og man har gitt hver og en «rett til kjønn», slik at individet i mye større grad selv kan avgjøre hvordan det vil leve ut sin kjønnsidentitet. Der homobevegelsen tidvis var spesifikt og nesten eksklusivt rettet inn mot lesbiske og mannlige homofiles problemer, er politikkområdet i dag utvidet til et mer omfattende kjønns- og seksualitetsfelt.

(Kilde: Posten.no)

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa