mandag, 22 november 2021 09:57

Ringerikes Blad fikk ikke fly drone på Hovsenga

Skrevet av
Dronefoto tatt etter lovlig dispensasjon den 17.9.2021 Dronefoto tatt etter lovlig dispensasjon den 17.9.2021 Foto: Frank Tverran / Nitar AS for RingeriksAvisa.no

Etter at Ringerikes Blads dronepilot fløy ulovlig inn i naturreservatet på Hovsenga, søkte avisa om dispensasjon til å fly drone i området. Det fikk de ikke. I en ny søknad forsøker de å omgå fakta for å få ta bilder fra lufta dersom det skulle gå et ras i området.

Avisa slapp overtredelsesgebyr slik Statsforvalteren hadde anbefalt, men fikk avslag på sin klage til Miljødirektoratet. Denne avgjørelsen er endelig.

Men Miljødirektoratet understreker i sitt avslag at Ringerikes Blad vil kunne få tillatelse til droneflyging dersom de søker for spesifikke tidspunkt.

Tidspunkt blir tidsrom

I håp om å få det som de vil, vrir Ringerikes Blads redaktør Miljødirektoratets "spesifikke tidspunkt" om til følgende i sin nye søknad:
"Vi har nettopp mottatt svar fra Miljødirektoratet. Der går det fram at Statsforvalteren kan gi tillatelse dersom det
søkes for et spesifikt tidsrom.."

Dette skriver de i en epost til Statsforvalteren etter at de tidligere søkte om å få fly drone etter eget forgodtbefinnende i hele november måned. Men det fikk de ikke.

Ny søknad fra Ringerikes Blad førte delvis fram

Denne gangen kom søknaden om dispensasjon før flygningen fant sted. Ringerikes Blad fikk til slutt lov å fly drone på Hovsenga. Vedtaket lyder slik:

Statsforvalteren gir tillatelse til droneflyving for fotografering i Hovsenga naturreservat. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. Flyving i nærheten av ansamlinger av fugl skal ikke forekomme.
  • Det skal ikke flys med mer enn én drone av gangen.
  • Antall dager med flyving skal begrenses til det nødvendige, og skal ikke overskride 3 (tre) dager. Tillatelsen er gyldig til og med 30.11.2021.
  • Total effektiv flyvetid skal begrenses til det nødvendige, og skal ikke overskride 60 (seksti) minutter per dag med flyving.
  • Dronen styres av godkjent droneoperatør.
  • Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi. Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme inn igjen i saken i den forbindelse.

Dermed kan Ringerikes Blad, som er godkjent som droneoperatør, ta dronebilder på Hovsenga de dagene som er igjen av november.

Sist redigert mandag, 22 november 2021 19:12

Andre saker å lese

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

13-08-2022 Nyheter NTB-AFP - avatar NTB-AFP

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

Forfatteren Salman Rushdie kan komme til å miste et øye etter angrepet i den amerikanske delstaten New York fredag, ifølge agenten hans.

Les mer i RingeriksAvisa

Kraftig brann på jorde i Gran

12-08-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Det er meldt om kraftige flammer på et jorde i Gran i Innlandet fredag kveld, skriver politiet. Brannvesenet har påbegynt slokking. Det skriver Politiet i Innlandet på Twitter. Både politiet og brannvesenet...

Les mer i RingeriksAvisa

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

Norsk Lektorlag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole i streik fra og med 17. august. Fagforeningen har tidligere tatt ut ti lærere i Bergen.

Les mer i RingeriksAvisa

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

Pågangen for å få førerkort er økende. Sammenlignet med før pandemien er det hittil i år allerede 10.000 flere som ønsker å ta lappen.

Les mer i RingeriksAvisa