torsdag, 28 november 2019 15:19

Lokale voldsmenn dømt - alt på overvåkningsvideo

Skrevet av
Gledeshuset har flere utvendige overvåkningskameraer Gledeshuset har flere utvendige overvåkningskameraer Dronefoto: Nitar AS/Frank Tverran

Natten til den 2. desember 2018 var de to tiltalte på utestedet Gledeshuset i Hønefoss sentrum sammen med flere gamle klassekamerater. Tidligere på kvelden hadde de vært hjemme hos tiltalte A og spist og drukket. Ifølge As forklaring i retten ankom de Gledeshuset omkring kl. 01.00. De forlot stedet ved stengetid om lag kl. 03.00 på natten.

Voldsepisoden fant sted på plassen rett utenfor Gledeshuset ved stengetid. Her er det bra preppet med videoovervåkning og filmer ble fremlagt i retten. Av videoen fremgår at det da var samlet mange mennesker på plassen, herunder de to tiltalte. Folk kom ut av Gledeshuset, mange gikk fra stedet, og en god del mennesker ble stående og snakke sammen på plassen mens andre igjen gikk til og fra.

Også fornærmede X var til stede på og ved Gledeshuset denne natten. På videoen fremstår han som åpenbart beruset med noe sviktende motorisk kontroll. Begge de tiltalte har forklart at de var beruset og i godt humør. På et tidspunkt oppstod det kontakt mellom X og tiltalte B rett utenfor Gledeshuset. B kom ut av etablissementet og gikk av en eller annen grunn bort til X og la hånden på skulderen hans. X stod på dette tidspunkt stille med armene langs siden.

Retten bemerker at det synes å fremgå at det var B som først oppsøkte X, men det er uklart om X først sa noe til B da sist nevnte kom ut av Gledeshuset og trådte inn på plassen hvor X stod. Videoen viser at B gjorde et vinkesignal med hånden over skulderen på X, hvoretter tiltalte A kom bort.
Etter dette oppstod det åpenbart en eller annen form for konfrontasjon mellom X og de to tiltalte. X ble etter kroppsspråket å dømme tiltakende sint, og gikk nokså tett opp i fjesene til A og B før han ga A et lite dytt. X foretok ellers ingen fysiske utfall mot noen av de to, og stod i denne situasjonen i hovedsak med armene senket og rolige. Etter å ha blitt dyttet ga A X et moderat dytt tilbake.

To vitner gjorde forsøk på å dempe gemyttene ved fysisk å ta tak i B og ved at andre førte X et godt stykke bort fra de tiltalte A og B. Av overvåkingsvideoen fremgår klart at X da fortsatt var tiltakende sint og forsøkte å rive seg løs.

Det fremgår klart av overvåkingsvideoen at flere som var til stede gjorde iherdige forsøk på å holde partene unna hverandre. På et tidspunkt rundet tiltalte A resolutt og i relativt stor fart flere av de som gjorde forsøk på å holde partene fra hverandre. Han kom seg bort til X, som fortsatt ble holdt, og dyttet ham kraftig. Deretter ga han X et nytt kraftig dytt som medførte at X og en annen person falt i bakken. Det oppstod deretter en kaotisk situasjon hvor X havnet bak et hjørne utenfor synsvidde av kameraet. Filmen viser imidlertid tydelig at B løp mot X og slo et hardt knyttneveslag mot ham (svingslag). Ifølge B traff han ikke X med dette slaget.

Filmen viser videre tydelig at A fulgte energisk på i retning X og rettet et kraftig spark mot ham. Ifølge A traff ikke sparket.

Deretter viser videoen at ansatte fra Gledeshuset, trolig serveringspersonell, kom til. En av de ansatte tok tak i X og førte ham med seg fra det stedet han befant seg bak hjørnet og ut på plassen og inn i synsfeltet til overvåkningskameraet. Overvåkingsvideoen viser at X da beveget seg fremover i bøyd tilstand mens han ble holdt av den ansatte med dennes ene hånd. X fremstod i denne situasjonen som satt ut. Med den andre hånden forsøkte den ansatte iherdig å holde tiltalte B unna X. Under hele marsjen fra hjørnet og frem til der X til slutt falt om, fulgte B aggressivt på og slo mot X. Dette til tross for at den ansatte hele tiden forsøkte å dytte B bort med sin høyre arm samtidig som han holdt X delvis oppe ved bruk av sin venstre arm.
Etter å ha buksert X slik så å si over hele plassen ser det av videoen ut som om den ansatte forsøkte å legge X ned på steinhellene, fortsatt mens han gjorde forsøk på å holde B på avstand. Like før X nådde bakken tildelte tiltalte B ham et spark som traff X i hodet.

Retten bemerker at det siste ikke fremgikk klart ved avspilling av videoen i retten. Ved ny avspilling med bedre utstyr og i sakte tempo er ingen av rettens medlemmer i noen som helst tvil om at sparket traff X i hodet rett før han nådde bakken.

Tiltalte B forklarte at han slo etter X med knyttet hånd én gang uten å treffe, og at han deretter tildelte X tre til fire slag i hodet med flat hånd, i tillegg til at han sparket X én gang mens han lå nede. Ifølge B traff sparket X, men han visste ikke om sparket traff X i hodet.

Fornærmede X har ikke kunnet bidra nevneverdig til sakens opplysning. Ifølge sin forklaring var han ute på julebord med jobben den aktuelle natten. Han gikk fra Gledeshuset da baren stengte. Rett utenfor ble han stående å snakke med en kollega, trolig etter å ha snakket i telefon med sin kone som skulle kjøre ham hjem. Ifølge X husker han ikke noe mer av hendelsesforløpet før han kom helt til seg selv igjen på Ringerike legevakt. Han hadde da hevelser og skrubbsår på høyre side av ansiktet. Ifølge X har han i ettertid hatt mye mer vondt i hodet enn tidligere, noe han fortsatt er plaget av.

Et av vitnene var en av dem som gjorde sitt beste for å stanse konfrontasjonen. Ifølge sitt vitneprov så hun at B sparket X én gang mens det så ut som om sistnevnte lå nede. Ifølge vitnet virket X «litt borte vekk» rett etter dette, men han var ved bevissthet da hun forlot stedet. Et annet vitne gjorde også iherdige forsøk på å motvirke voldsutøvelse. Ifølge dette vitnet ble X liggende bevisstløs på bakken. Vitnet fikk ikke kontakt med ham. Da ambulansen kom etter kort tid reiste X seg, men var ifølge vitnet fortsatt ikke kontaktbar. Heller ikke et tredje vitne fikk ifølge sitt vitneprov noen kontakt med X da vitnet sjekket ham etter at X var falt om på plassen utenfor Gledeshuset.
Basert på vitneforklaringene finner retten det hevet over tvil at X opplevde et kortvarig bevissthetstap etter at han falt om på bakken. Varigheten er beheftet med usikkerhet. Slik retten vurderer bevisene kan det ses helt bort fra at bevisstløsheten hadde en annen årsak enn den volden mot hodet, og da særlig sparket, han rett før hadde blitt utsatt for. Møtet med bakken kan også ha spilt inn, men dette var i så fall en direkte følge av sparket.

I følge rettens konklusjoner var ikke dette en nødvergesituasjon. Dette var farlig og meningsløs vold rettet mot en person som i alle fall fra og med at den ansatte kom til fremstod som mer hjelpetrengende enn farlig. Utover det ene dyttet, som er beskrevet foran, gjorde han ingen fysiske utfall mot noen av de tiltalte. Det ingen holdepunkter for at noen av de øvrige personene på plassen allierte seg med X; tvert imot viser filmen at de som engasjerte seg gjorde en innsats for å forsøke å få roet gemyttene og fysisk hindre at det kom til slåssing.

Begge de tiltalte har forklart at X uten foranledning høylytt truet dem med juling, og gjentatte ganger sa at ingen av dem skulle gå uskadet derfra. X sa at han skulle skade dem og slå dem i hjel. Ifølge B freste X da han sa dette, og han var ikke til å stoppe til tross for at de tiltalte, ifølge sine forklaringer, sa gjentatte ganger at de bare ville være i fred og skulle hjem.

Når provokasjonene er tatt i betraktning er retten blitt stående ved at straffen for Bs del passende kan settes til fengsel i 90 dager.

A fikk fengsel i 21 dager.

Begge de tiltalte dømmes til hver å betale kr. 5 000 i sakskostnader til det offentlige, i samsvar med lovens hovedregel.

Dommen er enstemmig

Andre saker å lese

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa

Lørdag 25.3 starter fotballen

21-03-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Hønefoss møter Øvrevoll Hosle på AKA arena til årets første kamp i 1.divisjon for kvinner lørdag den 25.3 kl 13.00.Billetter kan du kjøpe her    

Les mer i RingeriksAvisa