×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 500
mandag, 31 august 2015 12:23

Ingen alkoholsalg i Ringerike valgdagen

Skrevet av
Denne får du ikke kjøpt på valgdagen Denne får du ikke kjøpt på valgdagen Foto: Frank Tverran

Alkoholloven er fra 2015 endret slik at det ikke lenger er forbudt å selge alkohol på valgdager og dager for folkeavstemning. Men i Ringerike får du ikke lov å kjøpe alkohol, verken på polet eller i butikkene.

Når det gjelder det praktiske, legger departementet til grunn at lovendringen innebærer at salg på valgdagen fra 2015 og framover er tillatt for bevillingshavere dersom kommunen ikke eksplisitt bestemmer noe annet i alkoholpoltisk plan, forskrift eller bevillingsvedtak. Departementet ser at det kan oppstå tvil om hva som gjelder i den enkelte kommune, for eksempel dersom forbud mot salg på valgdagen er tatt inn som vilkår i eksisterende bevillinger (gitt før lovendringen) uten at det er henvist til lovens forbud.

I Ringerike kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 2012 til 2016 er det tatt inn noen definisjoner av alkoholholdige drikkevarer. Der er "Gruppe 1" definert som "drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol".

Butikksalg av alkohol valgdagen krever derforet kommunalt vedtak. Slikt vedtak rekker ikke Ringerike kommune å gjøre før valget.

Alkohollovens §3.7 lyder nå i sin helhet slik:

§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Men Vinmonopolet er bundet av denne bestemmelsen:

§ 3-4.Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.

Sist redigert mandag, 31 august 2015 12:28
Mer i denne kategorien « Flott marked i Hole Ghostbusters! »

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa