mandag, 08 oktober 2018 11:40

Ingen byggepenger til Ringeriksbanen

Skrevet av
Ingen byggepenger til Ringeriksbanen Foto: Frank Tverran

"Det foreslås 1 016 mill. kr til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss, med sikte på mulig byggestart i 2022."

Sitatet er klippet ut fra avsnittet som heter IC Ringeriksbanen under "Store prosjekter" under "Nærmere om investeringsprogrammet" i Samferdselsdepartementets budsjett for 2019.

Men i en pressemelding samme dag står det: "Med dette tar vi sikte på å starte bygginga av Ringeriksbanen i 2021".

Det er ikke gitt penger til selve byggingen, men det er fordi byggestart i følge proposisjonen ikke blir før i 2022 (2021?), og da er det litt tidlig å gi penger til det allerede nå.

Fellesprosjektet består av hele Ringeriksbanen fra Jong vest for Sandvika til Hønefoss og E16 på strekningen Høgkastet–Hønefoss. Reguleringsplanarbeidet gjennomføres som et felles prosjekt med Statens vegvesen.

Den nye jernbanen går i tunnel fra Jong i Sandvika til Sundvollen, med felles trasé for vei og bane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Budsjettforslaget inkluderer hele fellesprosjektets planaktivitet, både for vei og bane, uten merverdiavgift.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa