tirsdag, 20 desember 2016 09:29

Vil prosjektere jernbane dobbelt så fort

Skrevet av
Her brukes 3D-modellen i planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som skal bygges ut av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fra venstre ser vi Knut S. Rekaa og Rune Rian fra ViaNova Plan og Trafikk og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak. Her brukes 3D-modellen i planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som skal bygges ut av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fra venstre ser vi Knut S. Rekaa og Rune Rian fra ViaNova Plan og Trafikk og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak. Foto: Trimble
Utålmodige politikere ønsker seg stadig raskere planlegging av samferdselsprosjekter. Nå får de svar fra Jernbaneverket: En ny metode skal halvere prosjekteringstiden!

InterCity er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. I dag planlegges og bygges det dobbeltspor mellom byer og tettsteder i åtte fylker på Østlandet. Arbeidet går fort unna, men skal likevel kunne akselereres kraftig. Det mener en bredt sammensatt FoU-prosjektgruppe (Forskning- og utvikling).

– Målet er å finne en arbeidsmetodikk som halverer tiden det tar å finne tekniske løsninger for jernbane, vei og annen infrastruktur, forteller Kristin Lysebo i Jernbaneverket.

Hun er fagansvarlig for 3D i InterCity og etatens representant i utviklingsprosjektet. Øvrige deltakere kommer fra NTNU, Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll og Trimble.

Samler ekspertisen
Før byggestart skal planleggere bokstavelig talt kartlegge terrenget, finne ideelle korridorer for togskinner og vurdere hvilke muligheter og hvilken risiko de forskjellige alternativene innebærer. Slikt medfører gjerne tusenvis av sider med utredninger, studier, programmer og analyser. Det er dette som utgjør prosjekteringsdelen av planleggingen. Den offentlige planprosessen vil som før innebære blant annet høringsrunder, lokalpolitiske vedtak og finansiering fra Stortinget.

Kristin Lysebo forteller om to «verktøy» som vil redusere tiden fagfolkene bruker på prosjekteringen:

– Vi bruker 3D-modeller og «samtidig prosjektering». Det går ut på at spesialister og beslutningstakere samles til intensive arbeidssesjoner der vi diskuterer og løser komplekse tverrfaglige utfordringer, forklarer hun.

Modellen brukes av NASA
Når en beslutning er tatt, blir 3D-modellene oppdatert. Dermed kan alle umiddelbart se resultatet av den valgte løsningen.

– Dette er like mye et verktøy for beslutningstaking, som for prosjektering, forteller prosjektansvarlig Erling Graarud fra ViaNova Plan og Trafikk.

Hvis spesialistene ikke finner løsninger de er fornøyde med, går de hvert til sitt og jobber videre med sine fagfelt. Så møtes de igjen, til ny diskusjon og nye beslutninger. Denne metodikken er brukt med stort hell i olje- og offshorebransjen, samt i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og flyindustrien.

Vant internasjonal pris
3D-modellen som benyttes kalles på fagspråket for Building Information Modeling (BIM). Dette er enkelt forklart en digital modell som bygges opp steg for steg: fra grunnfjell og øvrige grunnforhold, kabler og ledninger i bakken til flora og dagens bebyggelse. Dette gjør planleggingen av veier, jernbanespor og andre infrastrukturtiltak enklere. Modellen brukes til kvalitetssikring og kommunikasjon med alle involverte i prosjektet.

Nylig mottok Jernbaneverkets InterCity-prosjekt, Rambøll og Sweco den internasjonale prisen «AEC Exellence Awards» for sitt arbeid med 3D-modellering, i planleggingen av ny dobbeltsporet jernbane.

Fakta:

  • «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter» er et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU).
  • Prosjektet ble startet våren 2016 og har som mål å være avsluttet innen utgangen av 2019.
  • Pilotprosjektene skal gjennomføres på Østlandet. Teknologiutvikling, metodeutvikling og forskning vil også foregå i Trondheim og Bergen.
  • Arbeidet støttes av Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt InnovasjonsArena).
  • 3D-modellering er et sentralt arbeidsverktøy. På fagspråket blir det omtalt som Building Information Modeling (BIM).
  • Et annet sentralt verktøy er «Concurrent Engineering» (samtidig prosjektering).
  • Prosjektansvarlig er ViaNova Plan og Trafikk, mens Metier har prosjektledelsen.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa