torsdag, 28 april 2016 11:03

Her skal banen gå

Skrevet av
Siste strekning er nå på plass Siste strekning er nå på plass

Regjeringen har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å fortsette med full framdrift i planlegging og senare bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet  går inn for å legge Helgelandsmolinja til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike. Med dette er traséen for hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss avklart.

- Dette er en viktig avklaring for å sikre gjennomføringen av prosjektet. Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vi vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med en avklart trasé er grunnlaget lagt for en effektiv og forutsigbar planprosess. I det videre arbeidet med reguleringsplanen vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

Forprosjekt som grunnlag for avgjørelse om trasé
Samferdselsdepartementet ba 30. august 2015 etatene Jernbaneverket og Statens vegvesen om å starte formell planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta ble etatene bedt om å gjennomføre et forprosjekt for å se nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud.

Helgelandsmolinja gir lavest kostnader av de tre alternativene som ble vurdert.

Der er lagt opp til en samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa