Av pedagogiske grunner har vi valgt å sette Anna Colbjørnsdatter inn i samtiden. Dette forteller ennå litt mer om de forholdene hun levde under og bidrar til å levendegjøre historien. Hvordan hadde kvinner det generelt på den tiden? Vi aner av de faktiske kjensgjerningene at Anna må ha vært spesiell - hvor spesiell kan vi bare tenke oss.

 

 

Årstall Annas alder Hendelse
1667 Anna blir født i Sørum på Romerike
1672 5 Det ble innført tvungen farmasøytisk prøve for apotekere.
1676 9 Thomas Sydenham ( 1624-89) avviser at sykdom er unntak fra naturlovene og anbefaler terapi basert på klinisk observasjon, erfaring og sunn fornuft.
1682 15 Anna ble gift med Jonas Ramus ( da 33 år )
1683 16 Sønnen Ole ble født
1684 16 Forfatteren Ludvig Holberg blir født.
1684 17 Sønnen Daniel ble født
1685 18 Datteren Johanna ble født
1685 18 Anna og mannen ga nytt døpefat til Sørum hovedkirke
1686 19 Sønnen Christian ble født
1687 20 Isaac Newton ( 1642 - 1727 ) fremsetter gravitasjonslæren
1687 20 Datteren Anna Sophie ble født
1690 23 Det ble opprettet sykehus i Kristiansand
1694 27 Bank of England ble opprettet.
1694 27 Jonas Ramus kjøper Hverven gård
1695 28 Jonas Ramus kjøper gården Søndre Frok og gården Gullerud
1696 29 Jonas Ramus kjøper Gudsgården
1700 33 Man gikk over fra den julianske til den gregorianske kalender. Dette året lot man søndag den 18. februar etterfølges av mandag den 1.mars.
1702 35 Jonas Ramus kjøper Auren i Haug
1703 36 Anna og mannen ga nytt døpefat til Haug kirke
1705 38 Edmund Halley ( 1656 - 1742 ) påviser at kometene 1531, 1607 og 1682 egentlig var en og samme komet og at den, korrekt, ville komme tilbake hvert 77. år.
1707 40 England og Skottland blir forent til Storbritannia.
1707 40 Dikteren Petter Dass dør ( født 1647 )
1713 46 Det ble opprettet sykehus for spedalske på Reknes ved Molde.
1714 47 Sønnen Ole døde ( 31 år gammel )
1714 47 Sønnen Christian døde ( 28 år gammel )
1715 48 Solekongen dør, og Ludvig 15. blir ny fransk konge.
1716 49 Norderhovslaget ( Jonas var da 67 år ) Lørdag 28.mars 1716.
1717 50 Datteren Johanna døde ( 32 år gammel )
1717 50 Gabriel Fahrenheit ( 1686 - 1736 ) lanserer termometeret.
1718 51 Mannen Jonas Ramus dør ( 69 år gammel )
1720 53 Annas far, Colbjørn, dør og hun arver sin del
1721 54 Anna kjøper  gårdene Ultvedt og Hafnor-parten av Østby (*)
1722 55 Datteren Anna Sophie døde ( 35 år gammel )
1727 60 Sønnen Daniel døde ( 43 år )
1727 60 Anna arver etter Daniel kirkene Norderhov, Haug, Lunner og Viker
1727 60 Anna gir et nytt orgel til Norderhov kirke
1735 68 Juridisk Embetseksamen blir innført
1736 69 Konfirmasjonen blir innført. Kirurger må avlegge obligatorisk eksamen ved Thetrum Anatomico-Chirurgicum i København.
1736 69 Anna dør.