helleristning 1
En av helleristningene, bearbeidet fra foto

Litt syd for gården Berget i Nes i Hole, er det hugd inn hele 6 helleristninger. Minst.

 

Figurene er nærmest utilgjengelig fra land, og for å kunne se disse må man benytte båt, være godt kjent og vite hva man skal se etter.


helleristning smallAlle unntatt en, forestiller skip eller mindre båter. Den største viser et mannskap på hele 15 personer, mens det minste viser 5 personer om bord.

Mest mystisk blir derfor labyrinten, spiralornamentet, solsymbolet, månesymbolet, eller hva man kan tenke seg at det er?

 

spiralen
Spiralen, foto til venstre, tydeliggjort til høyre

 

Fra en av våre lesere fikk vi 12.11.07 dette skjermbrevet:

 

Hei

Jeg lette etter et bildet av en labyrint på nettet, og da fant jeg artikkelen om helleristninger i Hole.

Jeg så en gang et bilde av en mynt fra Knossos (500-200 f.Kr) og en identisk helleristning fra Finnmark. Dette er så fascinerende.

Hole har en labyrint-helleristning, og dere skriver at det muligens kan være sol- eller månesymbol. Det er det i alle fall ikke. Det finnes mange både sol- og månesymboler fra førhistorisk tid, og de ser ikke slik ut.


Labyrinten er derimot utbredt fra India til Europa, og over til Amerika. Jeg har tatt med et utsnitt fra en lang artikkel :

 

Labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker?


John Kraft har i artikkelen "The Goddess in the Labyrinth" fra 1985 en oppsummeringsartikkel av forskningsituasjonen angående labyrintenes religiøse funksjoner. Han er særlig opptatt av den klassisk greske typen, eller "angel-type", som han kaller den (Kraft s.9). Mye av artikkelens innhold er kjent fra de Vries artikkel. Det nye med Krafts artikkel er at han ser en større helhet i alle labyrintene og de ulike myter fra ulike steder i verden han beskriver (India, Afghanistan, Middelhavet og ikke minst Norden). Samlet mener han at alle disse labyrintene i utgangspunktet var knyttet til en fruktbarhetskult som gikk ut på at en kvinnelig jord-guddom som var gjemt i midten av labyrinten skulle bortføres av en (eller to) mannlig(e) himmelgud(er) som var i underverdenen (dødsriket). Befrielsen skjedde med en eller annen type triks: en magisk hest, trompetstøt, våpendans, tunnel, hul skulptur eller dyrehær.

 

Senere skjedde det giftermål / seksualakt mellom de to som dermed også sikret fruktbarhet til avlinger o.l. (Kraft s.38).