Firmaet ble startet av Reidar Jahnsen den 18. februar 1943. Anders Frøyshov gikk inn som kompanjong 1. april 1946 og overtok hele forretningen den 1. januar 1947.

Til å begynne med solgte butikken biblker, testamenter, salmebøker, sangbøker, kristelig litteratur og noter, papir og kontorutstyr, musikkinstrumenter, skinnvarer som vesker, gitarstrenger og lommebøker. I tillegg leverte man trykksaker og rammet inn bilder. Som en kuriositet annonserte man også med reparasjon av fyllepenner.

Den første tiden holdt forretningen til i H. Syvertsens nye gård i Storgaten 6.

Per Farstad, Frøyshovs svigersønn, hadde til å begynne med deltidsjobb som trykker i et lite hustrykkeri underlagt Hønefoss Kristelig bok og papirhandel. Trykkeriet var den gamle "Grindastua" som lå inne på Frøyshovs eiendom i Øvre Hønengaten, i krysset ved Hov Allé. Fra ca. 1976 ble det trykking på heltid, inntil virksomheten ble avviklet i 1995.

Butikken fikk senere navnet Frøyshov bok og papir AS og flyttet inn i større lokaler i Arcaden mot Storgaten.

Lauritzen bokhandel kjøpte Frøyshov bok- og papirhandel i 1996.I mars 2008 flyttet butikken inn i helt nye lokaler i Kuben, byens største varehus og ble en del av Norlikjeden, en av Norges største bokhandlerkjeder.