lokke slakter
Foto: Privat

I gamle dager solgte de kjøtt i kjøttforretningene. Derfor hadde Hønefoss et vell av små spesialforretninger med kortreist mat. I dag hadde dette vært helt "inn".

Først litt om familien Løkke. Ekteparet Ragna og Hilmar Løkke kom til Hønefoss i 1900. De hadde tre sønner:
Karl Løkke, han var sjef på Telegrafen i Hønefoss. Han og hans kone omkom i i en bilulykke. De hadde en sønn Dag, som ble adoptert av hans bror Henry Løkke. Han var gift med Gudlaug Løkke. De hadde ingen egne barn.
Håkon Løkke var yngst og han gikk i pølsemakerlære i Oslo, hos Evensen. Håkon var født i 1907. Han giftet seg med Mary. Hun jobbet hos pølsemaker Rasmussen i Hønefoss. De adopterte et barn, Ingrid, som har kommet med disse opplysningene.

Hilmar Løkke var drosjeeier i Hønefoss og drev også med snekkeri. Det var hans kone Ragna som drev butikken. På bildet, som er tatt i 1924, er Ragna fotografert sammen med Håkon som da var 17 år gammel. Butikken lå i St. Olavsgate 2. Omtrent der hvor Bennett reisebyrå har lokaler i dag.

Ragna og Hilmar Løkke eide en bygård, Kong Ringsgate 4. Den var oppført i mur i 1902, og hadde to fulle etasjer og loft, hvor det var innredet rom i hver ende. Bygningen lå rett overfor daværende Ringerikes Blad.  Pølsemakeri var i en sidebygning, i bakgården. I dag ligger Kuben butikksenter på området.

Som det fremgår av bildet hadde butikken et flott interiør. Av varer ser vi at det henger slakt langs veggen. Det er flere slag av pålegg i glassdisken, skinke og flesk. Oppå glassdisken er det en kurv med egg, noen blomkålhoder, middagspølser i en bolle og tomater. Det står to flotte blomsteroppsatser på disken. Dermed tror vi at det var åpningen av forretningen. I vinduet mot St. Olavs gate ligger det kålhoder.

Det var ikke kjøledisker den gangen. I butikkens bakrom var det en stor kjøle med is, som lå i sagflis. Isen ble hentet fra et lager på Benterud.

Butikken ble drevet frem til 1972. Da ble pølsemakeriet og butikken solgt. Mary Løkke var 60 år det året.