Når Stein Huseby forteller og Byefoto bidrar med film og fotgrafiene til Per Birger Lilja Bye, må det bare bli bra.