Hønefoss bedehus
Hønefoss bedehus (Leserfoto)

Hønefoss og omegns indremisjonsforening ble stiftet den 29. september 1876. Stiftere var pastor Hesselberg, gullsmed J.Jørgensen, fullmektig H. J. Thoresen og farger M. Olsen.

De begynte sin virksomhet så smått allerede i 1875. Av tilreisende talere i begynnelsen kan nevnes bibelbud Reinhard Pedersen fra Farsund og emissær Erlandsen fra Drammen. Disse skal ha satt sterke merker etter seg.

Hønefoss bedehus, som var indremisjonens verk, ble oppført i 1880 ved hjelp av innsamlede midler. I tillegg til pengene som ble samlet inn, ga Ole Helgesen en gratis tomt. Eiendommen er i dag parkeringsplass. Den ligger øverst til høyre i St. Olavsgate like før det siste murhuset.

Bedehuset fikk senre bygd på både kjøkken og leseværelse. Foruten selve misjonsarbeidet, ble det her drevet med søndagsskole, ungdomsarbeid, omstreifermottak og konfirmasjonsundervisning.

 

Vi har fått opplyst at bedehuset brant.

 

Kilde: Hønefoss, byens historie, s. 132-33