roedes grav

Godseier Christen Roede Krefting hadde fylt 73 år høsten 1862 da han ga et større beløp til innkjøp av den ene klokken i Hønefoss kirke. Han levde ikke lenge nok til å delta på kirkens innvielse, men første gang klokken ringte i en begravelse, var det i begravelsen til Roede Krefting.

Hønefoss kirke og kirkegården ble innviet den 10.desember 1862 av biskop Jens Lauritz Arup. Hønefoss hørte den gangen til Oslo bispedømme.

Godseier Christen Roede Krefting døde den 5. desember og ble som den første begravet på Hønefoss kirkegård. Begravelsen var tirsdag den 16. desember 1862.

Hans hustru Catrine Marie Ludvikka Krefting (1787-1870) ble senere begravet ved siden av Roede Krefting. Begge gravene ligger like øst for kirken. På denne tiden var det normalt at betydningsfulle personer ble begravet nær kirkeveggen. Siden dette var en helt ny kirkegård, kan det se ut som om man har tatt høyde for at det skulle komme mer betydningsfulle personer dit senere. Det var nemlig god plass mellom gravene og kirkeveggen til den første kirken.