Vi kommer heretter til å lage en del videofortellinger som vi legger ut på våre lokalhistoriske sider. Som forhåpentligvis god Hønefoss-reklame blir de samme videoene lagt ut på YouTube. Her kommer den første videoen.

 

http://www.youtube.com/watch?v=8YDqUOCccHQ