alt

Hønefossingene har aldri vært redde for å sette byen sin på kartet. I 1935 arrangerte byen en varemesse som vakte oppsikt langt utenfor byens grenser. Over tre hundre utstillere hadde sine stands i et utstillingsområde som strakte seg fra Kongens gate i vest og til Storelva i øst. Det omfattet hele Livbanen og Søndre Park. Byen, som da hadde 3200 innbyggere, samlet 15.000 mennesker på en dag!

 


Lang planlegging

Allerede mange år tidligere hadde Hønefoss Håndverkerforening framsatt idéen om å arrangere en varemesse for Ringerike og Hønefoss. Men den gangen ble det bare med tanken. Men den 20. september 1933 ble det under et møte ledet av Håndverkerforeningens formann, malermester Andr. Kullerud, vedtatt å avholde en varemesse i 1935.

messekatalogTil medlemmer av en arbeidskomité ble valgt kaptein R. Breien fra Norderhov Sogneselskap, lærer Bjarne Vidar fra Norderhov Småbrukerlag, Gunhild Christensen fra Ringerike Husflidsforening, Gerda Strande fra Ringerikes Hjemmenes Vel, farvermester J.B.Grønlie fra Hønefoss Håndverkerforening, kontorsjef M. Klebo Espe fra Ringerikes Binæringsforbund, agent Rolf Wiborg Thune for Hønefoss og Oplands turistforening, kjøpmann A.I.Halvorsen fra Hønefoss og Omegns handelsstandsforening og lærer T. Krogsrud fra Ringerikes ungdomslag.

Felles økonomisk løft
Messens arbeidsutvalg besto etter hvert av kaptein Breien, disponent Sætre og disponent og meieribestyrer Døssland. En rekke kommuner og banker stilte en økonomisk garanti på tilsammen 26.000 kroner og dermed var økonomien i havn.
Messekatalogen var på 146 sider og i tillegg til deltakerliste og reglement for utstillingen, inneholdt den historiske artikler om ringeriksregionen. Til å tegne og designe utstillingsområdet, hadde man engasjert den kjente arkitekten Ole Lind Schisted. Arkitekt Schisted hadde året før deltatt i utformingen av det prisbelønte Ingierstrand bad. I reglementet for utstillerne var det strenge regler med forhåndsgodkjenning av skilting og utforming av egne paviljonger.

alt
Kongen kom
Messen ble åpnet torsdag den 25.juli kl 13:00 av H.M. Kong Haakon IIV. Formann i messestyret, kaptein R. Breien fra Ask, holdt tale og et kor på 500 sangere oppførte en kantate komponert av Håkon Sødal til tekst av Ewald Sundberg. Koret var satt sammen av alle korene i distriktet og de hadde hatt fellesøvelse i Schjongslunden.

alt


Varte over en måned
Messen varte helt fram til 6. oktober med forskjellige temaer og høydepunkter. I ”Reglement for Ringerikes Varemesse 1935” sto det om formålet: ”Varemessens formål er å fremme distriktenes næringsliv, øke salget av byens og bygdenes produkter, samt arbeide for fremme av turisttrafikken.”
Messekontor var opprettet i gården til Bilcentralen. Messen var åpen hver neste dag fra kl 10:00 til ”mørkets frembrudd” eller senest kl 21:00. Men restaurant og fornøyelsesavdelingen var åpen til kl 24:00 I helgene tok man kr 1,- i innganspenger for voksne og kr 0,50 for barn. Ellers i uka var det kr 0,75 for voksne og kr 0,25 for barn.

 

alt


alt


Besøksrekord
I 1935 hadde byen Hønefoss 3200 innbyggere. På ”Handelens dag” var det 15.000 besøkende på Varemessen. Det hadde aldri vært så mange mennesker i Hønefoss noen gang. Allerede kl 8 om morgenen begynte folk å strømme til plassen. Den eneste kritikken arrangørene fikk, var at det ble kø ved inngangen den dagen. Denne dagen var det bilkortesje gjennom byen anført av Ringeriksprinsessen med terner plassert i en gammel karet trukket av fire hester. Kareten var utlånt av Stein gård og den var eskortert av ridende kavalerer fra Hvalsmoen iført full uniform. Ringeriksprinsessen var Tutta Skøien og hennes to terner var Ebba Lyngved og Mary Haltorp.

alt


Bilkortesjen besto av 60 biler. Disse startet ved Norderhov kirke, men først ved Sundbroa startet selve opptoget anført av Ungdomskorpset. Alle bilene var dekorert. Garver Ødegaard hadde et kjempedigert elghode på sin bil, baker Eriksens bil med en kjempekake med en liten pike på toppen og baker Stubberuds bil med et kjempebrød med en liten gutt på toppen. En bil hadde levende smågris på taket og meieriets bil ei ku i overnaturlig størrelse. Hønefoss Bryggeri stilte med 7 biler.
Dagen ble avsluttet med fyverkeri i parken.

hovedgevinsten

Kilder:

Ringerikes Varemesses program

Ringerikes Blad, diverse nyhetsartikler fra 1935

Bildene er utlånt av Stein Sætre og Harald Henschien