helgeshaugen3
Høyt og fritt og med vid utsikt over Hønefoss med de blå åsene bakom ligger Helgesaugen 3, for mange bedre kjent som Høyenhall der søstrene Nelly og Thora Enger drev pensjonat en lang rekke år.

Høyenhall ble tegnet i 1924 av den kjente arkitekt Odmund Eindride Slåtto (1896-1962) og oppført av Gulbrand Jenshagen. Arkitekt Slåtto var en typisk representant for den funksjonalistiske stilen som kom til å prege norsk arkitektur fra andre halvdel av 1920-årene, og som også satte sitt preg på Høyenhall, enkel og rettlinjet uten ornamentikk og dekorasjon.

I 1973 tok Sigurd Enger over huset etter sine ugifte tanter og hadde det som familiebolig i 9 år før han bygget sitt eget hus ved siden av.

Nelly og Tora Enger som var døtre av gårdbruker Erik Enger i Røyken, var to markante damer som visste å skape trivsel rundt sine pensjonærer. Der var det ingen slinger i valsen. Alt skulle være strøkent og rent i følge nevøen Sigurd Enger, som forteller at han som guttunge hadde som oppgave å bringe kveldens nysmurte matpakker ned til noen av Høyenhalls pensjonærer, som var provisorer på kvelds/nattevakt ved byens apoteker. De satte nok pris på denne servicen fra unge Enger.

Av provisorene ved Bien apotek kan nevnes Karl Stausland, Hans Thoresen og E. Dragsund. Sistnevnte bodde på Høyenhall i hele 21 år, og provisor ved apotek Løven, frøken Wager i 18 år. Legene Holstad, Sivertsen og Sætra var også å finne blant pensjonærene. Av de som har hatt sitt "hjem" her på Høyenhall, er det pussig å registrere det sterke innslag av "medisinmenn", noe det øvrige klientell måtte ha følt svært så betryggende.

Under unntakstilstanden i 1944 ble Høyenhall annektert av tyske Luftwaffe og benyttet som sambandsstasjon.

Senere hen hadde Buskerud Blad sin journalist Åge Sørensen boende her, og av andre skrivende personer merker vi oss damene Hilde Olsen og Unni Greve, begge lærerinner og forfattere bl.a. av ABC-leseboken. De skal ha likt seg så godt hos søstrene Enger at de gjerne ville blitt boende, om ikke pensjonatvirksomheten da var i ferd med å ebbe ut.

Livet ebbet også ut for de arbeidsomme og livsglade søstrene. Nelly Enger døde i 1979, 93 år gammel. Thora gikk bort noen år før.

I 1983 ble Jan Erik Nygaard eier av Høyenhall, som i dag er en frisk trehvit og funksjonell familiebolig. Bortsett fra et ornamentalt akantus-lignende motiv på stuens brannmur, er det få minner igjen fra forgangen pensjonattid, om da ikke de gamle veggene  gjemmer på noen små hemmeligheter. (Artiklene i denne serien er skrevet i perioden 1995-2001)