owrensgate12

Ved slutten av 1800-tallet var Hønefoss preget av enkle forhold og gamle terhus bygd uten bevisste reguleringsplaner. Disse kom først tidlig på 1900-tallet.

Av kjente gateløp på Løkka finner vi Dronningen og Kongens gate, og man forventer så smått å finne Prinsens gate, men den har havnet på nordsiden av byen. Til gjengjeld har vi Owrens gate som har fått navn etter politimester og magistrat Ole Andreas Owren. Om ikke en kongelig person, så var han for Hønefoss´ befolkning nærmest å betrakte som en sådan. Det er også blitt sagt at han var stolt av å kunne føre sin ætt tilbake til de gamle konger, og følte det som en personlig forpliktelse. Hans "regjeringstid" strakte seg fra 1856, da han ble utnevnt til Fogd på Ringerike, til han døde i 1894, 78 år gammel. Han hadde en finger med i spillet i nær sagt alle byens anliggender, og under hans faderlige omsorg gikk Hønefoss over fra å være en typisk småby til å bli en moderne industriby.

 

Nå er det ikke mye industri å spore på Løkka. Området har sikkert vært belagt med strenge servitutter som skulle sikre dets villamessige karakter, og holde ervervslivet på avstand. Det skal vi være glade for, selv om Owrens gate 12 har kommet farlig nær, der den ligger ved Kongens gate, men hva gjør vel det når man er eier av en slik fin tømmervilla. Huset har beholdt Owrens gate som adresse, selv om denne gaten aldri ble fullført frem til Storgaten.

 

Owrens gate 12 er nær beslektet med nabohuset i Kongens gate 32, da begge er oppført av tømmer hentet fra en gammel sveitservilla. Det var banksjef Johan Bjerke som kjøpte denne for nedrivning av NSB rundt 1900. Gårdbruker Johan Bjerke ble i 1898 ansatt som kasserer i Hole sparebank som da holdt til i Løchen-gården. Fra 1902 til 1928 var han banksjef samme sted. Johan Bjerke og konen Andrea bodde i Owrens gate 12 sammen med Johans søster, Karin Bjerke. Hun var oppført som strikkerske og var således selvstendig næringsdrivende.

 

Hun bodde der frem til 1913, mens Johan Bjerke og kone bodde der til Thea Kvamme overtok. I 1932 solgte Thea Kvamme huset til Thea Helene Plaaka som satt med det frem til 1951, da Haakon Pedersen tok over. Senere fulgte Ole og Engebret Skøien som i 1980 solgte det til Toril Kjemperud Hval. Toril K. Hval kan berette at da hun overtok, sto det et ganske stort uthus her med blant annet vognskjul og stall med bås for 2-3 hester, så gad vite om ikke huset også har vært tilhold for en vognmann. Det var det flere av i Hønefoss på den tiden. I dag er uthuset revet og erstattet med garasje.

 

Da Bjerke oppførte huset i Owrens gate 12, foretok han en del forandringer, men ikke større enn at vi gjenkjenner sveitserstilverandaen med bratt gavl og vindusglass i forskjellige farger.

Fra 1993 overtok Frode Hurum denne velpleide tømmervillaen, som møter oss ved innfallsporten til Hønefoss sentrum fra syd.

(I 2007 ble eiendommen overtatt av Espen Lia. Red anm.)

: