dr_schjongs_hus

Eiendommen "Sundet" var helt til i nyere tid en stor bondegård. Jorden strakte seg over hele det arealet som nå er tett bebygd under navnet Schjongstangen, der det i 1925 bodde bare 10 personer. Grensen mot Norderhov gikk mellom de to hovebygningene på gården og i Dr. Schjongs lund, som altså lå i Norderhov, gikk kuene på beite om sommeren.

Det var Dr. Schwarzager som i sin tid eide gården "Sundet", som rundt 1840 ble kjøpt av Elling Amundrud.

Siste eier av gården "Sundet" var Torleif Buttingsrud. Fra 1926 drev han gården en lang rekke år etter sin far, Thorvald, som rundt 1890 hadde overtatt gården etter Dr. A.J. Schjong.

Dr. Schjong slo seg ned i "Sundet" i 1849 og virket der til sin død i 1889. Arnt Johan Olsen Schjong var født i Borgund i 1814 og cand. med fra 1847. Hans praksis strakte seg over Modum, Krødsherred, Ringerike og Hadeland, og få norske leger har vel hatt en mer omfattende reisepraksis enn Schjong. Han var en kraftig og varmhjertig person som aldri sparte seg, og den nødvendige søvn tok han ofte i karjolen, sies det. Med en slik arbeidskrevende legepraksis må han ha hatt en driftig gårdsgutt til å ta seg av gården.

Han hadde sterke allmenninteresser, og ønsket å skape hygge og tilfredshet omkring seg. Han var vissnok den første som har opprettet et friluftsteater i landet, i den prektige Schjongslunden, denne oasen som mange har hatt glede av gjennnom tidene. Teatersjef Harald Otto med flere holdt til der noen somrer i 1890-årene, og primadonnaen den gang var Hilda Fredriksen, som senere fikk et stort navn i teaterverden. Senere har mangt et teaterensemble besøkt lunden, denne åpne plassen med scene, restaurantbygning, dansegulv med danseaftener og folkefester  som ble holdt liv i til langt opp til vår tid.

Dr. Schjong var også med på å starte Hønefoss bryggeri, der sønnen Arnt Johan utdannet seg til bryggerimester.

Neste generasjon Arnt Johan, sønn av bryggerimesteren Arnt Johan, kjøpte Eikli gård. En gård som hans sønn igjen, også med navnet Arnt Johan, drev i 35 år før han ble bonde på Gjørud i Haug. I dag er det sønnen Ole Johan som driver Eikli gård.

Tippoldefarens gård i "Sundet" med det store staselige sveitserhuset er borte, men navnet Schjong og Schjongslunden lever og har slått rot her nede ved Storelvas bredd.

 

Fra boka Hus og Historie i Hønefoss (2001)