På begynnelsen av 1950-tallet holdt Buskerud Blads hønefosskontor til i Fossveien 1. Kontoret ble opprettet i 1939 med redaktør R. Henriksen som bestyrer. Bestyrer på 50-tallet, som tidligere hadde jobbet som journalist ved kontoret, het Åge Sørensen. Han var leder fra 1945. Antall abonnenter økte på Ringerike etter at kontoret ble opprettet. Inkludert bestyreren, var 18 personer ansatt ved kontoret.
50-tallet