Verkstedet ble startet i 1919. Virksomheten omfattet på 1950-tallet snekkerarbeide med trapper og kjøkkeninventar som spesialiteter. Bedriften beskjeftiget 3 personer.
50-tallet