Petter Bentzen Sportsforretning ble grunnlagt i 1912 og hadde samme innehaver i 1950 som ved oppstart. Forretningen omfattet sommer- og vintersportsartikler, fiske og jaktutstyr. De hadde et eget registrert sykkelmerke, "Sleipner", men forhandlet også sykkelmerkene "Diamant" og "DBS". De solgte "Tempo" motorsykler og hadde eget verksted for sykler og sportsartikler.
50-tallet