Bedriften holdt til ved Søndre torg i Hønefoss, og hadde telefonnummer 286.

Det hele ble startet i 1908 av fru Mathilde Svensrud som begravelsesbyrå og kurvforretning. Ved hennes død i 1945 ble forretningen overtatt av hennes sønn Arne Svensrud, som fortsatt drev forretningen på 1950-tallet. Da hadde man også barnevogner, salongmøbler, kortevarer, leketøy etc.

Firmaet disponerte da ca 70m2 i leide lokaler og beskjeftiget 2 personer.

fra serien 1950 tallet