holeruta

Dette var en av de gode, gamle melkerutene. Ruten ble startet opp 1.mars 1928 av Jørgen Dæhli, som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Ruten befordret transport av melk, gods og personer. Fra en beskjeden start med en 1,5 tonns lastebil økte kravene til denne forbindelsen mellom Hole og Hønefoss seg, slik at man på 1950-tallet hadde en bil på 3 tonn, samt en lignende bil i reserve.
Fra Røyse i Hole gikk bilen alle hverdager kl 07.00 og retur fra Hønefoss kl 12.15. Man så frem til at veien "Røyse Rundt" skulle bli ferdig, slik at også denne kunne betjenes.

fra serien 1950-tallet