bertha hognestad med mor priv
Bertha Hognestad sammen med sin mor (Foto: Privat)
Fotografisk atelier, Søndre Torg 6. Forretningen ble overtatt av Jenny Nilsen og Bertha Hognestad som aksjeselskap. Aksjekapitalen var kr 5.000,- Betsyrer på 50-tallet var  Bertha Hognestad. Virksomheten omfattet fotografisk atelier med salg av rammer og skinnvarer. Kundekretsen var fra Hønefoss og Ringerike. Spesialiteten var barnefotografier og forretningen beskjeftiget 3 personer.
50-tallet