henschiens ansatte
Fra vårt næringslivsleksikon fra 1950-tallet finner vi firma H. Henschien med adresse Storgata 8. Her var det allsidig virksomhet: Musikkvarer en gros og en detalj. Trekkspillfabrikk. Noteforlag. Reparasjonsverksteder for musikkinstrumenter. Radio- og fotoartikler. Konsertbyrå. Kopianstalt. Trekkspillstudio for undervisning pr. korrespondanse omfattende også Sverige (Elevtall ca 6.000) Utgiver av musikktidsskriftet Rytme.

Videre heter det i omtalen:

Firmaet ble startet 6. november 1924 av nåværende innehaver Harald Trygve Henschien.

Trekkspillfabrikken fremstiller instrumenter av høy kvalitet, anerkjent av våre fremste utøvere, såvel innen- som utenlands.
Kundekretsen omfatter, foruten alle Skandinaviske land, også USA. Firmaet sysselsetter 50 arbeidere og funksjonærer.

I forbindelse med trekkspill er det vanskelig å unngå å nevne Henschien. Disse to navn hører nesten så og si sammen. Henschien har vært aktiv trekkspiller siden han var 12 år. Han har gjennom årene gitt utallige konserter, ikke minst med sin, i sin tid, så berømte Henschiens Trio. Han kunne også i 1950 se tilbake på 25 års medvirken i Norsk Rikskringkastning. Nå er Henschiens trekkspill like berømte som han selv.

50-tallet