Hans Lie etablerte dette foretaket så tidlig som 1825, da som et bygdefargeri. Dette ble fortsatt av hans sønn Erik Lie og hans enke. I 1885 ble det solgt til J.M. Olsen som hadde forretningen til 1904. Da ble den overtatt av hans sønn J.B. Grønlie som drev forretningen på 1950-tallet som "garderobefarving og rensning". Grønlie startet i 1905 byens første spesialforretning i farvebransjen.
Lokalene var på 200m2 i egen eiendom og beskjeftiget 4 personer.

Gudbrand Gilhuus: Grønlie hadde fargehandel i Storgt, der urmakeren er i dag. Renseriet lå der Alfreds er i dag. Der kom det også en bekk. Avstikker fra elva?

Øyvind Smith: Fargeriet lå som Gudbrand sier der Alfred er. Øyabakken gikk forbi som hadde ei lita bru der bekkeløpet gikk under, vannet som gikk der var vann fra tømmerinntaket til saga. Her i bekken kom det fra tid til annen farge fra Grønlie. På gamle bilder ser en bygget med høy pipe.
50-tallet