Erik Gran urmakerforretning holdt til i Storgata 4 i Hønefoss, hvor de leide lokaler. Forretningen ble startet av H. Olsen og overtatt av Erik Gran i 1918. Han døde i 1941 og deretter ble forretningen bestyrt av Tore Gran. Dette var en urmaker- og optisk forretning som beskjeftiget 5 personer. Kundekretsen var "fra Ringeriksbygdene og dalførene som møtes ved Hønefoss".
50-tallet