A. Glesne manufaktur ble startet av Ole Kaarstad i 1912, men overtatt av Glesne A/S i 1933. Virksomheten omfattet på 1950-tallet manufakturvarer, trikotasje, kåper, kjoler, sengeutstyr og garn. Kundekretsen var Hønefoss, Norderhov, Tyristrand, Hole, Hallingdal og Hadeland. Forretningen beskjeftiget 4 personer og lokalene var på 260 m2. Datidens "gullnummer" hadde de nok også med telefonnummer 100.

Vi spurte på FB hvor butikken lå. Her er svarene vi fikk:

Torunn Bratli Nilssen: Mener den lå i Storgata/Skogeierbygget.

Kari Gusgaard: Jeg mener den lå i en bygning i Storgata som ble revet for å gi plass for Skogeierbygget. Jeg minnes en lang disk med masse stoffer.

Øyvind Smith: Vi kalte den bare for Kaarstadgården. Storgata var smalere dengang og murbygget lå litt nærmere gata enn dagens Skogeierbygg. På gavlen av bygget var det malt på reklame for butikken. Solgte stoffer og utstyr til klær og gardiner.

Grethe Christensen: Enig med ovennevnte. Vi bodde faktisk noen måneder over butikken, i tredje etasje?


50-tallet