S. Gjerdes Tobakk- og Fruktforretning ble etablert av S. Gjerde i 1928. På 1950-tallet beskjeftiget forretningen 2 personer.
50-tallet