På 1950-tallet var Th. Gilhuus fortsatt daglig leder og innehaver av den kolonialforretningen han etablerte i 1932. Det 150m2 store lokalet var i selveid eiendom og det var 3 personer ansatt. Etter datidens målestokk var dette en stor kolonial.
50-tallet

Innspill fra lesere:

Per-Morten Hanssen:
- Jeg husker godt denne kolonialbutikken. Da Gilhuus sluttet sist på 50-tallet flyttet Bakke med RADIO SPORT inn i lokalene..

Reidar Håkonsen:
- Jeg husker Gudbrand sto og ventet på Rabba-Ruta. Han sto der med en pappeske. Da sjåføren åpna døra, skjøv Gudbrand esken inn på gulvet og sa: "Jørgen Jørgensen". Så snudde han seg og gikk inn i butikken igjen.

Øystein Teigre:
- Jeg var inne i denne flotte butikken mange ganger. Ser for meg at han står der høyreist og verdig. Den lange disken med kassa-apparatet og alle de høye hyllene i bakkant med masse varer. Den skulle jeg gjerne sett opprettet igjen.

Gudbrand Gilhuus:
- Han var onkel til min far og sønn av kjøpmann I.P.Gilhuus som startet kolonial i 1898 på Nordre Torg der Hønefoss Sparebank holdt til idligere. I 1907 flyttet han over torvet til "Gilhuus- gården".

I.P.Gilhuus overlot sin forretning til min farfar en gang på 1920-tallet. Det er han jeg er oppkalt etter. Han døde i 1930, bare 50 år gammel.

Thorleif var egentlig utdannet baker, og jeg kan huske han hadde deilig julekake. Han levde til siste halvdel av 60 tallet. Han var gift med Johanne Pedersen (teglverket).

Hønefoss-boka, bind III, s. 237:
Gilhuus-gården ble bygget i 1907 og utvidet mot Torggata året etter. Mot Torggata lå Karistua der "Kari på hjørnet" drev melkeutsalg og solgte lefser og kaker. Stua ble revet i 1908. Bildet under er fra samme referanse, men fotografen er ikke oppgitt:

gilhuusgaarden1907