Fysikalsk Institutt, også kjent som Hønefoss Bad, ble etablert i 1935. Innehaver på 1950-tallet var sykegymnast Hagen. Der ble det gitt behandling for reumatisme, polimyelitt, barnelammelse og yrkessykdommer. Til behandlingen benyttet man kortbølgeapparater, diathermi, thilistot, høyfjelllssol, infrarøde stråler, elektriske lysbad og pakninger.
50-tallet