Alf Frøhaugs kolonialforretning ble grunnlagt i 1934 av Alf Frøhaug, som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Virksomheten omfattet alt innen kolonialbransjen, dessuten fetevarer, hermetikk og tobakk. Lokalene var på 350m2 og forretningen beskjeftiget 3 personer.
50-tallet