ingafalk

Denne utstyrsforretningen holdt til på Søndre Torv 6, på hjørnet der hovedinngangen til Sparebank 1 Ringerike ligger i dag.Firmaet Inga Falk ble grunnlagt i 1885 av frk. Inga Falk. I 1892 overtok hennes bror, Fredrik Falk, forretningen.
50-tallet

Firmaet gikk i 1937 over til aksjeselskap med 50.000 i aksjekapital og med Haavard Helseth som disponent. Falk tok aktivt del i forretningen frem til sin død i 1943.

Under rassiaen som tyskerne foretok den 19. september 1944, ble disponent Helseth skutt for patriotisk virksomhet. Forretningen ble da stengt og varebeholdningen beslaglagt.

Da forretningen åpnet igjen i januar 1945, ble Bjarne Rosenberg ansatt som disponent.

På 1950-tallet omfattet virksomheten alt i manufaktur, dame- og herrekonfeksjon, gardiner og tepper. Det var da 7 ansatte i en forretning på 800m2 fordelt på to etasjer.