Adressen til dette trykkeriet var Stabellsgt. 13. Bedriften ble i sin tid startet som et avistrykkeri. I 1905 overtok trykkeriets daværende faktor A. Evenstad trykkeriet og avisen Oplandsposten (Tidligere Norderhov) som han utga og redigerte frem til 1916.
Evenstad fortsatte virksomheten som aksidenstrykkeri.
Trykkeriet leverte fortrinnsvis merkantile trykksaker av forskjellig slags.
50-tallet