oslobuss 1930-aarene
Oslobussen i 1930-årene (Utsnitt fra postkort)

Gustavsen, Karlsen og Engeseth hadde alle sine logoer på busser som var å å se på Hønefoss Rutebilstasjon i etterkrigstiden. I dag er det mest Nettbuss å se.


Fra vårt leksikon fra 1951, har vi sakset følgende om distriktets største rutebileier:

"Engeseth har i over 20 år drevet bilruten Hønefoss-Oslo som trafikkeres helt til Jevnaker med 8 store moderne busser, og som i 1946 befordret over en kvart million passasjerer. Engeseth er direksjonsmedlem i Schøyens Bilcentraler A/S i Oslo og dessuten styreformann og styremedlem i en lang rekke kommunikasjonsforetagender som godsruta Hønefoss-Oslo, Hønefoss Rutebilstasjon, Rutebileiernes Turbiler A/S, Rutebileiernes Varecentral A/S, Rutebileiernes Forsikringsselskap Gjensidige, H.M. Kristiansens Vognmannsforretning og Automobilbyrå A/S, Rutebileiernes Standardisering A/S, Larvik-Fredrikshavnfergen m.v.
Engeseth har tatt fremtredende del i automobilorganisasjonens arbeide, først og fremst i Norges Rutebileieres Forbund. Han har i flere år vært medlem av Hønefoss bystyre. Før krigen deltok han i en lang rekke billøp, som innbragte ham en imponerende samling 1. premier og vandrepokaler. Dertil er han en ivrig jeger og friluftsmann. Han er oppnevnt som bilfolkets representant i Statens Samferdselsnemnd."
50-tallet