lørdag, 04 mars 2023 08:41

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 9

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 9 Foto: Frank Tverran

Her er den siste ukas eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

Kindsåsveien 2 (Gnr 254, bnr 3) er overdradd fra Tyristrand Indremisjon til Normisjon Region Vestfold Buskerud (24.02.2023)

Sørumsgata 100 (Gnr 47, bnr 4) er overdradd for kr 3.289.816 fra Jon Helge Bollingmo til Ingri Agerbo Løvskogen (27.02.2023)
Overdragelsen omfatter også Gnr 47, bnr 20

Hvervenmoveien 49 (Gnr 38, bnr 209, seksjon 16) er overdradd fra Norske Servicesystemer as til Hvervenmoveien Eiendom Xvi as (28.02.2023)

Ådalsveien 987 (Gnr 290, bnr 130) er solgt for kr 1.950.000 fra Bjørg Ingrid Lien og Hans Martin Lien til Torolv Slettebråten Iversen og Mari-Kristin Lynne Langedrag (28.02.2023)

Skarrudseterveien 110 (Gnr 293, bnr 63) er solgt for kr 1.300.000 fra Frode Høivik til Kathrine Amble og Jørgen Øiern (28.02.2023)

Bånntjernveien 8 (Gnr 103, bnr 130) er solgt for kr 3.700.000 fra Geir Nilsen til Agathe Krøs og Jan Løken (01.03.2023)

Hønefoss Bru 1 D (Gnr 318, bnr 498, seksjon 7) er solgt for kr 2.550.000 fra Knut Sørsdal Fodnæss og Kristine Sørsdal Fodnæss til Harald Vist (01.03.2023)

Øvre Dahls vei 4 (Gnr 37, bnr 133) er solgt for kr 6.300.000 fra Marte Helen Røsås til Mohammed Hasan Ali (01.03.2023)

Bråtenveien 14 (Gnr 260, bnr 7) er solgt for kr 3.500.000 fra Robert Stanislaw Draws til Svein Olav Huse (01.03.2023)

Hvelvenkroken 71 (Gnr 49, bnr 119, seksjon 45) er solgt for kr 2.300.000 fra Thea Rennehvammen Muri til Mari Synstelien (01.03.2023)

Andel av Benterudstranda 3 A (Gnr 39, bnr 221, seksjon 7) er overdradd for kr 665.000 til Jan Lysaker og Åse Karin Lysaker (01.03.2023)

Tanberglia 18 (Gnr 38, bnr 228, seksjon 9) er solgt for kr 4.898.000 fra Obos Block Watne as til Anne Marie Fjeld (01.03.2023)

Dronningens gate 26 (Gnr 318, bnr 192, seksjon 1) er solgt for kr 3.500.000 fra Gerd Jansen Råd til Mariann Solli (02.03.2023)

Gjermundboveien 2 A (Gnr 103, bnr 162) er solgt for kr 3.980.000 fra Asmund Sesserud til Hege Benedicte Berg og Thor Joel Berg Tømmerås (02.03.2023)

Gjørudenga 10 (Gnr 119, bnr 53) er solgt for kr 1.300.000 fra Alexander Myhre Kvamme til Hanne Kvamme og Thor Christian Myhre (03.03.2023)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent