lørdag, 13 august 2022 10:03

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 32

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Selgere av eiendom virker noe optemistiske om dagen. Det gjenspeiles i at det flere steder ikke kommer bud etter første visning.

Konglefaret 54 (Gnr 38, bnr 124) er solgt for kr 3.950.000 fra Anne Stine Sem-Johansen og Karl Sem-Johansen til Elma Dzogovic og Martin Helgesen Laupet (08.08.2022)

Vesterngata 24 (Gnr 316, bnr 90) er overdradd fra Vivi Rigmor Skalstad til Live Skalstad Rognerud, Anne Skalstad Sundheim og Hilde Skalstad Winnæss (05.08.2022)
Vesterngata 24 (Gnr 316, bnr 90) er solgt for kr 4.050.000 fra Live Skalstad Rognerud, Anne Skalstad Sundheim og Hilde Skalstad Winnæss til Cresco Invest as (05.08.2022)

Gigstads vei 61 (Gnr 39, bnr 68, seksjon 28) er solgt for kr 2.770.000 fra Karoline Johansen Røgeberg til Mathias Lämsä Thorsen (08.08.2022)

Andel av Kolltjern 44 (Gnr 133, bnr 40) er solgt for kr 575.000 fra Lena Trondsen til Guro Martinsen Trondsen (08.08.2022)
Salget omfatter også andel av Gnr 133, bnr 51

Konglefaret 45 (Gnr 38, bnr 93, seksjon 2) er solgt for kr 2.100.000 fra Paul Egil Hubred til Anja Eline Hynninen og Tron Løvås (09.08.2022)

Furusletta 16 (Gnr 305, bnr 265) er solgt for kr 2.250.000 fra Arvid Amundsen til Sondre Holmen og Kari-Anne Jokerud (11.08.2022)

Midtmoen 10 (Gnr 148, bnr 47) er solgt for kr 1.570.000 fra Viggo Horgen til Rad Leila Heidary (11.08.2022)

Andel av Valderstømoen 8 (Gnr 271, bnr 262) er overdradd for kr 2.000.000 fra Ann Kristin Bakkene til Simen Olsen Eng (12.08.2022)

Andel av Midtmoen 5 (Gnr 148, bnr 128) er overdradd for kr 1.337.000 fra Tone Kittilsen til Helge Aasen (12.08.2022)

Levert av Ambita as

Sist redigert søndag, 14 august 2022 09:01
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent