lørdag, 22 juni 2024 08:47

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 25

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 25 Foto: Frank Tverran

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune.

Ådalsveien 865 (Gnr 290, bnr 78) er overdradd fra Signe Elsrud til Per Elling Elsrud og Toril Elsrud (14.06.2024)

Ringåsveien 19 (Gnr 40, bnr 47) er solgt for kr 4.950.000 fra Aud Grethe Larsson og Rune Larsson til Henrikke Karlsen Bjørseth og Johann Karlsen Bjørseth (17.06.2024)

Odins vei 15 (Gnr 55, bnr 80) er solgt for kr 3.850.000 fra Bjørn Inge Jenssen Ekaas, Geir Atle Ekaas og Unni Adele Ekaas til Dan Gaute Aspen og Lars Brentebråten (17.06.2024)

Andel av Hvelven 8 (Gnr 49, bnr 283) er overdradd fra Frode Hurum til Hans Christian Ruud Hurum og Mari Ruud-Gustavson (17.06.2024)

Andel av Hvelven 8 (Gnr 49, bnr 283) er overdradd for kr 1.800.000 fra Hans Christian Ruud Hurum og Mari Ruud-Gustavson til Marit Flaskerud (17.06.2024)

Hensveien 29 (Gnr 90, bnr 77) er overdradd for kr 1.050.000 fra Tore Kristian Jansen til Stein-Erik Gøranson (17.06.2024)

Solbakken 5 (Gnr 45, bnr 138) er solgt for kr 4.000.000 fra Karen Therkildsen til Julie Maria Alme og Marius Magnussen (17.06.2024)
Salget omfatter også Gnr 45, bnr 291

Andel av Støaveien 109 (Gnr 244, bnr 103) er overdradd fra Roger Johansen til Ragna Christiansen og Julie Meuser Johansen (17.06.2024)
Andel av Støaveien 109 (Gnr 244, bnr 103) er overdradd fra Julie Meuser Johansen til Ragna Christiansen (17.06.2024)

Øvre Begnamoen 17 (Gnr 50, bnr 352, seksjon 2) er overdradd fra Terje Larsen til Hans Petter Knutsen (17.06.2024)

Hadelandsveien 283 (Gnr 102, bnr 109) er solgt for kr 4.850.000 fra Linda Hattevik Pålerud og Stian Pålerud til Wilde Finnerud og Mats Johnsrud (17.06.2024)
Salget omfatter også Gnr 102, bnr 158

Treknattlia 20 (Gnr 309, bnr 4, fnr 10) er solgt for kr 350.000 fra Even Kristiansen og Vera Askmann Kristiansen til Webjørn Bakkehaug (18.06.2024)

Ådalsveien 181 (Gnr 274, bnr 362) er solgt for kr 900.000 fra Thorbjørn Odda til Charoenrat Andersen og Ole Marius Andersen (18.06.2024)
Salget omfatter også Gnr 274, bnr 407
Salget omfatter også Gnr 274, bnr 410

Andel av Tjyruhjellveien 85 (Gnr 22, bnr 40) er overdradd for kr 2.065.000 fra Kent Rune Odderbø Idland til Tina Odderbø Idland (18.06.2024)

Elling M Solheims vei 16 B (Gnr 86, bnr 719) er solgt for kr 2.700.000 fra Mona Rita Tømran til Zaman Yasir Zaman (18.06.2024)

Snarveien 6 (Gnr 49, bnr 228) er solgt for kr 4.400.000 fra Anita Clausen og Eivind Solheim Nyhus til Jehson Tagarda Go og Xin Ci Teoh (18.06.2024)

Benterudstranda 13 (Gnr 39, bnr 226, seksjon 6) er solgt for kr 4.600.000 fra Tronrud Eiendom as til Arnfinn Jørgen Holten og Brit Kristine Holten (19.06.2024)

Gamle Høgåsveien 245 (Gnr 100, bnr 52) er overdradd fra Inge Kari Sundby Palm til Siv Randi Palm (19.06.2024)

Andel av Telegrafalleen 1 B (Gnr 45, bnr 104, seksjon 13) er overdradd fra Olav Lislegaard til Ada Ruth Lislegaard (19.06.2024)

Gnr 295, bnr 116 er overdradd for kr 387.536 fra Elling Elsrud til Ole Erik Anfinnsen Elsrud (19.06.2024)

Andel av Gnr 244, bnr 364 er overdradd fra Turid Ringen Olsen og Aud Ringen Sørensen til Floritz Martin Gundersen og Annelise Jackbo (20.06.2024)

Gnr 317, bnr 200, seksjon 48 er solgt for kr 3.075.000 fra Hønengt 59 as til Janne Lohne (21.06.2024)

Alf Westerns gate 17 A (Gnr 39, bnr 95) er solgt for kr 3.125.400 fra Oph Eiendom as til Steinsåsen Eiendom as (21.06.2024)

Levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent