Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Lindberg Gerd 1924 280516 Ringerike krem 9.6 kl 14.00
Hellum Margit Kristine 1923 030616 Ringerike krem 16.6 kl 14.00
Berge Lilly Snefrid Marie 1926 020616 Ringerike krem 14.6 kl 12.00
Gammelsæter Magne 1935 070616 Ringerike krem 17.6 kl 10.00
Sande Åse Laila 1926 080616 Ringerike krem 17.6 kl 14.00
Maartmann-Moe Kari 1923 040616 Ringerike krem 17.6 kl 12.00
Eriksen Knut Ragnar 1965 080616 Norderhov krk 21.6 kl 12.00
Jemterud Borghild 1930 090616 Ringerike krem 16.6 kl 12.00
Gravdal Vidar 1953 110616 Ringereike krem 23.6 kl 12.00
Johnsrud Karin 1926 110616 Norderhov krk 17.6 kl 12.00
Ottesen "Tulla" Hjørdis Karoline 1922 290516 Grefsen kap 21.6 kl 14.00
Johnsrud Gerd 1930 130616 -
Andersen Hallgjerd "Lilla" 1928 140616 Ringerike krem 24.6 kl 14.00
Trulsen Kåre 1934 140616 Ringerike krem 23.6 kl 14.00
Johansson Marita 1960 170616 Jevnaker krk 1.7 kl 12.00
Bråthen Elfrida Ingeborg 1921 160616 Randsfjord krk 24.6 kl 12.00
Dalen Kjell Magne 1947 160616 Lunder krk 24.6 kl 12.00
Røste Magne 1941 180616 Haslum krem 28.6 kl 13.30
Winje Rakel Nordbjørg 1931 160616 Haug krk 28.6 kl 14.00
Langbråten Birger 1939 170616 Asker kap 27.6 kl12.00
Mikalsen Jan Per 1928 190616 Norderhov krk 30.6 kl 12.00
Løvik Bergit 1935 190616 Lunder krk 28.6 kl 12.00
Bergsjøbrenden Gunnar 1927 170616 Ringerike krem 30.6 kl 14.00
Smedåsgjelten Aud 1937 200616 Nes krk 1.7 kl 12.00
Karlsen Ada Helene 1926 200616 -
Holmstrøm Signe 1924 210616 Randsfjord krk 30.6 kl 12.00
Laupet Johan 1930 250616 Heggen krk 1.7 kl 10.00
Eriksen Odd 1946 260616 Haug krk 5.7 kl 14.00
Dølerud Magnhild 1925 230616 Ringerike krem 7.7 kl 12.00
Håkenstad Kjell 1944 250616 Hval krk 5.7 kl 12.00
Larsbråten Håkon Arvid 1930 270616 Ringerike krem 5.7 kl 12.00
Torstensrud Lilly Johanne - 230616 Viker krk 7.7 kl 12.00