Annonserte dødsfall i oktober 2020

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Håkonsrud Gerd L. 1936 280920 Ringerike krem 6.10 kl 14.00
Landsdalen Signe 1923 270920 Lunder krk 6.10 kl 12.00
Marthiniussen Bergljot Kristine 1923 250920 Flå krk 7.10 kl 11.00
Tjøstheim Anne-Grethe 1966 230920 -
Grønvoll Oddmund Paul 1939 290920 Hønefoss krk 9.10 kl 12.00
Eivindsen Gunvor 1937 011020 Ringerike krem 8.10 kl 12.00
Sæther Arnfinn 1930 031020 Hønefoss krk 16.10 kl 14.00
Eriksrud Martha Jørgine 1934 031020 Ringerike krem 13.10 kl 12.00
Kvernberg Aase Reidun 1933 071020 -
Håndstad Lovise Johanne 1921 081020 Haug krk 16.10 kl 14.00
Heiene-Fauske Ivar 1976 051020 Hønefoss krk 20.10 kl 12.00
Arnelien Ruth 1934 111020 Hønefoss krk 23.10 kl 12.00
Knive Bjørn Aage 1945 141020 -
Borlaug Else Sofie 1925 131020 Ringerike krem 23.10 kl 14.00
Høistakli Arnold Harald 1938 141020 -
Andres Margareta 1948 131020 Gressvik krk 21.10 kl 10.30
Bakk Bjørg Marie 1932 141020 Ringerike krem 23.10 kl 10.00
Rundhovde Aud Kari 1932 131020 Hole krk 23.10 kl 14.00
Rudstaden Marthin 1923 161020 Hole krk 27.10 kl 14.00