Annonserte dødsfall i april 2024

Annonserte dødsfall i april 2024 Foto: Frank Tverran

Oversikt over dødsfall annonsert i mars 2024. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår / Alder Dødsdato Begravelse
Abelgård Else Marie 1939 280324 Lunder krk 11.4 kl 14.00
Eriksen Ann Christin 1978 270324 Ringerike krem 9.4 kl 10.00
Lislegaard Olav 1934 010424 Ringerike krem 11.4 kl 12.00
Qvan Wenche 1941 310324 Hval krk 12.4 kl 14.00
Ruud Marit 1930 290324 Hole krk 9.4 kl 14.00
Nessæther Dag 1960 240324 Ringerike krem 16.4 kl 12.00
Gresaker Gunnar 1931 310324 Haug krk 11.4 kl 10.00
Østvang Evy Birgitte 1982 260324 Haug krk 11.4 kl 14.00
Amundsen Eva Olsen 1934 010424 Ringerike krem 12.4 kl 12.00
Bjerkan Knut 1950 290324 Hole krk 12.4 kl 10.00
Haukedalen Sigmund 79 år 230324 -
Nielsen Rolf Eggen 1927 290324 Hole krk 12.4 kl 14.00
Jensen Rolf 1936 300324 Ringerike krem 12.4 kl 14.00
Guldahl Anne-Karine 1934 240324 -
Schinnes Eva 1930 240324 -
Dalevold Reidun Synøve 1933 040424 Hole krk 16.4 kl 14.00
Trøstheim Jon Ivar 1962 300324 Norderhov krk 16.4 kl 12.00
Hylemark Rolf Martinsen 1929 050424 Veme krk 18.4 kl 12.00
Grina Ole 1941 040424 Jevnaker krk 16.4 kl 14.00
Sandvold Svein-Erik 1969 250324 Hole krk 19.4 kl 12.00
Bråten "Tulla" Grete 1934 050424 Randsfjord krk 19.4 kl 12.00
Grosvold Vegar 1961 150424 Ringerike krem 25.4 kl 12.00
Næss Jan Anton 1949 130424 Hole krk 26.4 kl 12.00
Løvstakken Erik 1959 150424 Ringerike krem 30.4 kl 12.00
Røsholt Britt Elisabeth 1942 080424 -
Olaussen Finn Einar LaCour 1967 140424 Råde krk 25.4 kl 11.00
Nordby Mary 1931 170424 Norderhov krk 25.4 kl 12.00
Ødegaard Randi Braathen 1964 160424 Haug krk 26.4 kl 12.00
Alfredsen Edel 1927 060424 -
Skougstad Sigrunn 1934 210424 Ask kap 2.5 kl 12.00
Lunde Sverre Johan 1935 180424 -
Grønli Thor 1947 210424 -
Laeskogen Inger-Johanne 1940 240424 Hønefoss krk 2.5 kl 14.00
Iversen Gerd 1941 220424 Norderhov krk 2.5 kl 12.00
Piene Jan Herman 1936 250424 Randsfjord krk 10.5 kl 12.00
Bach Andi Konstanse 1938 250424 Hønefoss krk 3.5 kl 12.00