lørdag, 14 mai 2022 08:59

Omsetning av eiendommer i Ringerike i uke 19

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Omsetning av eiendommer i Ringerike i uke 19 Illustrasjonsfoto: Nitar AS

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune. Når beløp ikke er oppgitt, skyldes dette at overdragelsessummen er tinglyst med kr 0,-

Gnr 267, bnr 4 er overdradd fra Ole Klanderud til Karoline Iren Pena Klanderud (06.05.2022)
Overdragelsen omfatter også Solumveien 84 (Gnr 268, bnr 1)
Overdragelsen omfatter også Sandumveien 641 (Gnr 268, bnr 6)
Overdragelsen omfatter også Gnr 268, bnr 26

Sætraveien 3 (Gnr 57, bnr 3) er solgt for kr 3.600.000 fra Kjell Johnny Storholt og Vera Silvana Storholt til Dyrebeskyttelsen Ringerike (09.05.2022)
Salget omfatter også Gnr 57, bnr 9
Salget omfatter også Gnr 57, bnr 34

Almemoen 61 B (Gnr 89, bnr 212, seksjon 18) er solgt for kr 2.560.000 fra Jan Morten Hagen til Per Sparstad (09.05.2022)

Røsholmstranda 116 (Gnr 1, bnr 83) er solgt for kr 2.650.000 fra Martin Michaelsen til Grethe Hansen og Tor Paul Trandem (09.05.2022)

Skibrua 17 (Gnr 137, bnr 65, seksjon 6) er solgt for kr 5.790.000 fra Høyt & Lavt Utvikling as til Rikke Sofie Heggheim Larsen og Otto Johan Hegnar Von Ubisch (09.05.2022)

Andel av Halvorselvlia 59 (Gnr 296, bnr 36) er overdradd fra Johan Gram til Sigrid Melsom (09.05.2022)

Brutorget 10 (Gnr 318, bnr 523, seksjon 26) er overdradd fra Åge Thoresen til Mona Thoresen (10.05.2022)

Kindsveien 2 (Gnr 244, bnr 447) er overdradd fra T O Bråten Eiendom as til Herredshuset as (10.05.2022)

Askveien 6 (Gnr 45, bnr 83) er overdradd fra Aslaksrud Eiendom as til Askveien 6 Hønefoss as (11.05.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 45, bnr 195
Overdragelsen omfatter også Gnr 45, bnr 210

Storgata 4 (Gnr 318, bnr 64) er overdradd fra Aslaksrud Eiendom as til Storgata 4 Hønefoss as (11.05.2022)

Askveien 4 (Gnr 45, bnr 35) er overdradd fra Aslaksrud Eiendom as til Askveien 4 Hønefoss as (11.05.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 45, bnr 310

Kirkemoveien 32 (Gnr 274, bnr 385, seksjon 10) er overdradd fra Gerd Ragnhild Elsrud til Sindre Aarseth (11.05.2022)

Kirkemoveien 32 (Gnr 274, bnr 385, seksjon 10) er overdradd fra Sindre Aarseth til Beate Elsrud, Anita Elsrud Lauvli og Stig-Andre Elsrud Mayer (11.05.2022)

Kirkemoveien 32 (Gnr 274, bnr 385, seksjon 10) er solgt for kr 2.650.000 fra Beate Elsrud, Anita Elsrud Lauvli og Stig-Andre Elsrud Mayer til Jørgen Øen Elsrud og Sonja Therese Sundgot (11.05.2022)

Skibrua 15 (Gnr 137, bnr 65, seksjon 7) er solgt for kr 5.490.000 fra Høyt & Lavt Utvikling as til Jørgen Tangen Jakobsen og Ellinor Louise Larson (12.05.2022)

Tanberglia 51 (Gnr 38, bnr 226, seksjon 8) er overdradd fra Anne Marie Bergram til Line Bergram Aas og Maria Bergram Aas (12.05.2022)

Tanberglia 51 (Gnr 38, bnr 226, seksjon 8) er solgt for kr 4.790.000 fra Line Bergram Aas og Maria Bergram Aas til Reidun Einarsen (12.05.2022)

Hengsleveien 51 (Gnr 86, bnr 614) er overdradd fra Harald Dalevold til Gry Bang-Dalevold, Per Dalevold, Sander Dalevold og Sissel Dalevold Nikolaisen (12.05.2022)

Hengsleveien 51 (Gnr 86, bnr 614) er solgt for kr 2.850.000 fra Gry Bang-Dalevold, Per Dalevold, Sander Dalevold og Sissel Dalevold Nikolaisen til Sonja Fjellstad Kauserud (12.05.2022)

Andel av Vestre Ådal 340 (Gnr 278, bnr 80) er overdradd for kr 1.116.000 fra Marit Bergom til May Helen Bergom (12.05.2022)

Gnr 318, bnr 477 er solgt for kr 900.000 fra Liv G Aslaksrud til Storgata 4 Hønefoss as (13.05.2022)

Uglaveien 58 (Gnr 104, bnr 3) er solgt for kr 2.700.000 fra Ringerike Kirkelige Fellesråd til Sigurd Nicolai Bølling (13.05.2022)

Dronning Åstas gate 13 (Gnr 39, bnr 130) er solgt for kr 5.000.000 fra Engebretsen Morten Holding as til J K Invest as (13.05.2022)

Levert av Ambita as

Sist redigert lørdag, 14 mai 2022 09:03
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent