onsdag, 13 oktober 2021 15:55

Gratis SFO for førsteklassinger

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Alle førsteklassinger skal etter hvert få tilbud om gratis skolefritidsordning, ifølge den nye regjeringserklæringen.

Ap har gått inn for denne løsningen, mens Sp ville ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

Gjennom Hurdal-forhandlingene er partiene blitt enige om innføre gratis tilbud til alle førsteklassinger. Erklæringen er ikke konkret på når det skal gjennomføres, men det heter at det blir en gradvis innføring.

Partiene vil også styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte, samt arbeide for flere hele stillinger.

NTB