onsdag, 13 oktober 2021 15:48

Regjeringen vil reversere domstolsreformen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

På tross av rådene fra landets sorenskrivere vil den nye regjeringen reversere domstolsreformen som ble avsluttet så sent som i april.

I Hurdalsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram onsdag går det fram at den nye regjeringen likevel vil reversere domstolsreformen. Begge partiene varslet før valget at de ville gå tilbake til den strukturen domstolene i Norge hadde før reformen til tross for protestene fra de berørte fagmiljøene selv.

Det åpnes likevel for at dagens struktur kan opprettholdes dersom det er lokal enighet mellom kommunene, de tillitsvalgte og domstolsledelsen om ikke å gå tilbake til slik det var før reformen.

Domstolsreformen ble gjennomført så sent som i april. Den besto i å slå sammen flere rettssteder slik at 60 tingretter ble til 23. Antall jordskifteretter ble også redusert.

Senest torsdag i forrige uke sendte landets 23 sorenskrivere, som er administrative ledere for tingrettene, og de seks førstelagmennene et brev til Sp og Ap der de påpekte at reformen har gjort fagmiljøene større og rettsstedene mindre sårbare ved sykdom og fravær.

NTB