tirsdag, 21 september 2021 14:02

163 nysmittede i uke 36-37

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Det er rapportert om 49 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 37, og samlet 114 nysmittede i uke 36, i alt 163 nysmittede i uke 36-37.

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1101.

De under 20 mest utsatt

Smittebelastningen uttrykt som 2 ukers insidens er 536/100.000.
Karakteristisk blant de 49 ny- diagnostiserte i uke 37 er barn og unge i skolealder og deres husstander med bosted i Hønefoss by. Smittetrykket er høyst blant innbyggere under 20 år (1310/100.000).
Husstand og private nærkontakter er typiske smittested. Andel med ukjent smittested er 24,5 %. Det er avdekket smitte ved Hønefoss omsorgssenter; smitten er begrenset til en avdeling og berører 12 beboere og 8 ansatte. Det er registrert 2 dødsfall blant beboerne relatert til covid19 i uke 37.
Alle barne- og ungdomsskoler i Hønefoss by (Helgerud, Veien, Veienmarka, Hov og Ullerål) driftes på gult nivå fra uke 36 og vil fortsatt driftes på gult nivå til og med uke 39.

To dødsfall

Det er registrert to innleggelser i uke 37, og registrert to dødsfall. Begge de avdøde var beboere ved Hønefoss omsorgssenter. Det er de første dødsfall siden inngangen til uke 15.
Blant de nysmittede er det som i de foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse. I uke 37 er 15 vaksinerte sv.t.28,6 % av de 49 nysmittede.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent